درباره ما

انتشارات سروش دانش با هدف ارائه كتاب هاي تخصصي و كاربردي رشته هاي فني  مهندسي و معماري در سال 1381 تاسيس گرديد و در ادامه فعاليت با چشم انداز   همكاري موثرتر با جامعه فرهيخته و استادان به نام دانشگاهي اميدوار است  بتواند نقشي هر چند ناچيز در راستاي اعتلاي دانش مهندسي كشور ايفا كند براي تحقق اين هدف انتشارات سروش دانش آماده همكاري با استادان دانشگاهي دانشجويان .مراكز آموزشي  تخصصي. علمي و صنعتي مي باشد و از پيشنهاد كتاب هاي مورد نظر در رشته هاي مختلف به گرمي استقبال مي كند 

لطفاً منتظر بمانید...